PDF   E-Mail

Kasteel Asciburgium

Het Romeinse soldaten kamp Asciburgium is 12 v. Chr door veldmaarschalk Drusus opgebouwd.

De locatie voor het Fort werd gekozen omdat het op een heuvelstond, en direct aan een bevaarbare arm van de Rijn lag.

Vanaf deze heuvel was de uitmonding in de Rijn overzichtelijk,en kon men vanaf hier,de aanvallen van de Duitsers met succes afweren. Er was ook genoeg vers bronwater en hout voor het bouwen in het binnenland.

In het fort waren altijd tussen 300-500 soldaten gestationeerd. Bij aanvang was er alleen de infanterie, die in tenten leefden. Daarna kwam de cavalerie erbij,die de uit hout gebouwde huizen combineerde met stallen en schuren. Het bijna rechthoekige fort, ongeveer 2,3 hectare groot, was omringd met ten minste een diepe greppel en een muur gebouwd uit aarde en hout. In elke richting bouwden men een toegangspoort.Het Fort werd 3 keer op dezelfde plaats uitgebreid.

Tijdens de Bataafse opstand,in 69 na Chr.,is het Fort geplunderd en totaal verwoest door brand. Daarna is het nog eenmaal helemaal opnieuw gebouwd.

Zuidelijk van het Fort was het dorp (=Vicus) waar de vrouwen,kinderen en handwerklieden woonden. Rond 90 na Chr., werd het Fort stukje voor stukje afgebouwd, dat wil zeggen alle bovengrondse houten gebouwen werden ontmanteld en elders opnieuw gebruikt,omdat het leven aan de Rijn rustig was en de rijnarm als gevolg van te weinig water niet meer bevaarbaar was.

In de jaren 340-365n.Chr. werd er van steen een toren gebouwd,(Burgus = toltoren met stuwdam), Deze ruïnes zijn opgetekend in de oude Kaarten(Plattegrond) van Mercator in 1571.

Ze werden geregistreerd onder de naam "overblijfselen Asciburgy"   Uit de opgravingen,gedurende 1971 tot en met 1986, blijkt hoe groot het in werkelijkheid is geweest.

De goed geconserveerde houten funderingen in de aarde, tesamen met de vele gevonden voorwerpen geven gedetailleerde informatie over het leven in en rondom het Fort,met name de fundamenten van een rokerij en de vondsten van archeologische opgravingen op de Romeinse begraafplaats aan de Römerstrasse..

 
joomla templateinternet security reviews

geschützt durch

 wird überprüft von der Initiative-S

Buchtip

Banner

Wer ist online

Wir haben 67 Gäste online
University template joomla by internet security review